Grup tinta


Grup tinta

Grupul ţintă al prezentului proiect îl reprezintă un număr de 55 de persoane, angajaţi ai administraţiilor publice locale implicate în proiect în calitate de aplicant şi respectiv cele trei administraţii publice partenere. Ca şi beneficiari indirecţi sunt identificaţi reprezentanţii comunităţii locale, care vor beneficia prin proiect de accesul la resursele de informare fizice şi electronice din cadrul centrelor de informare create, precum şi de serviciile, optimizate pe care le oferă angajaţii administraţiei publice, în urma abilitării în domeniul utilizării noilor tehnologii informaţionale şi a implementării proiectelor de finanţare.

Prin activităţile de formare derulate, proiectul propune o soluţie eficientă şi viabilă la problema nevoii stringente de îmbunătăţire a competenţelor membrilor grupului ţintă, asigurând creşterea nivelului standardelor de cunoştinţe şi expertiză pe cele trei domenii de formare: ECDL, limba engleză, managementul proiectelor.

     De asemenea, în selecţia grupului ţintă sunt utilizate criterii care asigură participarea nediscriminatorie, favorizând în mod egal capacităţile, nevoile şi aspiraţiile angajaţilor autorităţilor publice locale implicate, indiferent de gen şi de rolurile pe care le au în instituţiile de provenienţă..

       Din cele 55 de persoane beneficiari direcţi ai proiectului, un număr de 7 persoane, având roluri diverse la nivelul instituţiilor şi activând în cadrul unor compartimente şi servicii diferite şi cu niveluri de decizie diferite, au fost incluse în echipa de management, fiind implicate în: scrierea proiectului, coordonarea implementării acestuia, monitorizarea şi evaluarea rezultatelor de parcurs şi finale, desfăşurarea activităţilor de promovare şi diseminare.

         Proiectul are ca beneficiari indirecţi membrii comunităţilor locale, care vor avea acces la Centrele de informare locală şi zonală în programul de audienţe, precum şi în cadrul unor întâlniri organizate de autoritatea locală în aceste spaţii, în scopul informării cetăţenilor cu privire la ultimele noutăţi legislative din domeniile de interes public, prezentării proiectelor primăriei aflate în derulare, consultării populaţiei privind nevoile stringente ale comunităţii, informării micilor intreprinzători cu privire la sursele de finanţare existente. Astfel, pentru problema modalităţilor insuficiente de asigurare a comunicării cu comunitatea locală practicate în prezent la nivelul autorităţi publice implicate, proiectul propune ca soluţie crearea acestor Centre de informare şi dotarea lor adecvată, precum şi derularea de activităţi specifice, incluzând grupul ţintă, beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului.