Obiectivele Proiectului


Obiective

Prezentaţi obiectivul/obiectivele general/e şi scopul proiectului (obiectivul specific). Corelaţi aceste obiective cu obiectivul domeniului major de intervenţie din PO DCA în care se încadrează proiectul.

Obiective generale

O1: Abilitarea membrilor autorităţii locale privind utilizarea NTIC, a limbii engleze şi scrierea şi implementarea proiectelor de finanţare, pentru asigurarea unor servicii de calitate comunităţii;

O2: Crearea de noi structuri la nivelul   administraţiilor publice locale implicate în proiect (Centre de Informare), care să susţină optimizarea strategiilor de informare a comunităţii locale şi transparenţa actului administrativ;

O3: Creşterea capacităţii autorităţii publice de a atrage si gestiona finanţări externe, prin includerea personalului într-un program de formare privind scrierea, implementarea şi managementul proiectelor de finanţare;

O5: Crearea unei structuri parteneriale zonale în care să fie incluse autorităţi publice locale, prin implicarea acestora în acţiuni comune (activităţi de formare, seminarii, conferinţe) şi prin   crearea şi valorificarea unui sistem informatic de comunicare inter- instituţională (portal şi forum electronic).

Scop

Dezvoltarea capacităţii autorităţilor administraţiei publice locale incluse in proiect de a oferi servicii de calitate cetăţenilor,   prin creşterea competitivităţii resurselor umane proprii implicate în programe de formare şi prin crearea si dezvoltarea unor centre de resurse ca structuri de dezvoltare instituţională şi comunitară.